No 69 (2017)

Table of Contents

Electrodynamics. Microwave devices. Antennas

E. M. Savchenko, A. S. Budiakov, P. S. Budiakov, N. N. Prokopenko
PDF
5-10
Liu Chang, A. Yu. Panchenko, N. I. Slipchenko, O. B. Zaichenko
11-16
V. I. Naidenko
17-22

Telecommunication, navigation and radar systems, electroacoustics

M. A. Skulysh
PDF
23-29
V. H. Kolobrodov, M. I. Lykholit, V. I. Mykytenko, V. M. Tiagur, K. V. Dobrovolska
PDF
30-34
I. V. Ostroumov
35-40
I. O. Tovkach, S. Ya. Zhuk
41-48

Designing of Radio Equipment

L. M. Pavlov, D. Yu. Lebedev
49-55
L. K. Hlinenko, V. M. Fast
56-61

Radioelectronics Medical Technologies

O. P. Yanenko, K. L. Shevchenko, V. A. Shulha, O. D. Holovchanska
PDF
62-65
O. K. Bodilovskyi, A. O. Popov
66-71

Functional Electronics. Micro- and Nanoelectronic Technology

E. A. Nelin, A. V. Shulha, Ya. L. Zinher
72-77

Computing methods in radio electronics

V. V. Riznyk
78-85