Дослідження опору біологічно активної точки на постійному тa змінному струмі

  • S. N. Peregudov Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. V. Pustova Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. F. Yanenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: біологічно активна точка, діагностика, рефлексотерапія

Анотація

Проведено дослідження опору біологічно активної точки (БАТ) на постійному і змінному струмі. Зроблено оцінку взаемозв ’язку між опором шкіри і електромагнітним випроміненням в БАТ. Показана можливість використання експериментальної інформації для діагностики стану людського організму.

Біографії авторів

S. N. Peregudov, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Перегудов С.М., к.т.н., доцент каф. конструювання та виробництва радіоапаратури
S. V. Pustova, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Пустова С.В., магістрантка радіотехнічного факультету
A. F. Yanenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Яненко О.П., д.т.н., проф. кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Гава Хувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. – М. : Наука, 1986. – 576 с.

Самосюк И.З., Лысенюк В.П., Лнманский Ю.П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии. – К. : «Здоровье», 1994. – 240 с.

Качан А.Т., Богданов Н.Н. Оптимизация воздействия в физиотерапии. – Минск : «Беларусь», 1980.

Пустовая С.В. Исследование электрофизических и электромагнитных параметров биологически активных зон и точек человеческого организма // Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций ; мат. 3-ей междунар. молодежной научно-техн. конф. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2007. – С. 268.

Пустова С.В., Яненко О.П. Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – №. 34. – с. 142-149.

Скрипник Ю.А., Яненко А.Ф., Манойлов В.Ф. и др. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов. – Житомир : Волынь, 2003. – 408 с.

Опубліковано
2008-05-26
Номер
Розділ
Радіоелектроніка біомедичних технологій

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>