Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №19314-9114ПР від 24.04.2012.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 66 (2016)

Зміст

Радіотехнічні кола та сигнали

В.В. Котляров, О.Ю. Мирончук, О.О. Шпилька
PDF
10-18

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

О.М. Ляшук, С.В. Хамула, С.Я. Жук
19-28
Ю.І. Шаповалов, Б.А. Мандзій, Д.Р. Бачик
PDF
29-36

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

О.О. Трубін
37-45

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

І.О. Товкач, С.Я. Жук
46-55
Ю.Г. Даник, В.В. Коріненко, В.Ю. Бовсуновський
PDF
56-64

Теорія та практика радіовимірювань

П.О. Дем’яненко, Ю.Ф. Зіньковський
PDF
65-78

Радіоелектроніка біомедичних технологій

А.Д. Шачиков, О.П. Шуляк
79-86

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

О.В. Дворніков, В.О. Чеховський, В.Л.  Дятлов, М.М. Прокопенко
87-96