Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник - Національний технічний Університет України "Київський політехнічний інститут".

Рік заснування - 1956.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації KB №22694-12594ПР від 26.04.2017.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки). Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від  13.07.2015.

Наш журнал дотримується концепції "Free for readers - Free for authors", що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей відповідно до ліцензії CC BY 4.0 International.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 71 (2017)

Зміст

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

О.О. Трубін
5-10
Чан Лю, О.Б. Зайченко, О.Ю. Панченко, М.І. Сліпченко
11-16

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

В.М. Почерняєв, В.С. Повхліб, В.В. Зайченко
PDF
17-22
Аль-Раві Муханнед
23-27
В.Я. Носков, К.А. Ігнатков, А.П. Чупахін, А.С. Васильєв, О.В. Фатєєв, С.М. Смольський
28-35

Радіоелектроніка біомедичних технологій

П.Г. Кицун
PDF
36-39

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

О.В. Дворніков, В.Л. Дятлов, М.М. Прокопенко, В.О. Чеховський
40-45
Є.А. Нелін, Я.Л. Зінгер, В.І. Попсуй
PDF
46-51

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

О.М. Ляшук, С.В. Вишневий, С.Я. Жук
52-59
В.О. Бичковський, Ю.Ю. Реутська
PDF
60-66