Редакційна політика

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць публікує результати наукових досліджень в області сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

 1. Радіотехнічні кола та сигнали.
 2. Обчислювальні методи в радіоелектроніці.
 3. Технології конструювання в радіоелектроніці.
 4. Теорія і практика радіовимірювань.
 5. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка.
 6. Телекомунікації, радіолокація, радіонавігація та електроакустика.
 7. Радіоелектроніка біомедичних технологій.
 8. Функціональна електроніка. Мікро- та наноелектронна техніка.
 9. Захист інформації.
 10. Обмін досвідом.
 11. Інформація про наукові досягнення та закінчені розробки.
 12. Бібліографія. Науково-технічна інформація.
 13. Інформація для авторів.

 

Політика розділів

Радіотехнічні кола та сигнали

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Електродинаміка, пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Телекомунікації, радіолокація і навігація, електроакустика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія та практика радіовимірювань

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Конструювання радіоапаратури

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Радіоелектроніка біомедичних технологій

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Функціональна електроніка. Мікро та наноелектронна техніка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Захист інформації

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Обмін досвідом

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Огляди

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформація про виконані розробки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Науково-технічна інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті журналу проходять перевірку на унікальність (відсутність плагіату / самоплагіату) і рецензування.

Редакцією застосовується дворівневе рецензування статей: редактором розділу журналу, а також незалежними експертами, відповідно до одностороннього анонімного типу рецензування.

Експерти для рецензування обираються редакцією журналу для кожної статті за критерієм наявності наукових робіт пов'язаних з темою представленого рукопису і відсутності конфлікту інтересів. Між авторами та експертами не повинно бути спільних опублікованих робіт, а також спільних співавторів.

Рецензії для журналу «Вісник НТУУ«КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування» оцінюються за єдиною електронною формою і мають на меті оцінку рукописів за критеріями відповідності тематиці журналу, оригінальності і значимості результатів, якості викладу матеріалу.

Бланк рецензії заповнюється рецензентом на сайті журналу. Залежно від експертих висновків рецензентів стаття може бути прийнята редакційною радою до публікації, рекомендована автору до доопрацювання (з подальшим повторним рецензуванням або без нього) або відхилена (з наданням автору вмотивованої відмови). Текст рецензії надсилається автору на електронну адресу без вказівки ПІБ рецензентів і їх контактних даних.

 

Періодичність публікації

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, радіоапаратобудування виходить чотири рази на рік відповідно до наступного графіку:

1 - 30 березня;

2 - 30 червня;

3 - 30 вересня;

4 - 30 грудня.

 

Політика відкритого доступу

Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування є виданням з безкоштовним відкритим доступом до змісту всіх статей журналу.

Журнал є безкоштовним як для читачів, так і для авторів.

 

Компенсація витрат за публікацію та редакційне проходження статей

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Серія радіотехніка Радіоапаратобудування" є безкоштовним як для читачів так і для авторів.

Витрати за публікацію паперової версії журналу відшкодовує Радіотехнічний факультет НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського".

Редакційне проходження статей забезпечується співробітниками радіотехнічного факультету НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" на волонтерських засадах.