Виявлення зміни параметрів багатопроменевого каналу зв’язку

  • O. O. Shpylka Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: виявлення розходження, багатопроменевий канал, змішаний марківський процес

Анотація

Розроблено спосіб виявлення розходження алгоритму сумісного оцінювання даних і параметрів нестаціонарного багатопроменевого каналу зв’язку у випадкові моменти часу. Проведено його аналіз шляхом статистичного моделювання на ЕОМ.

Біографії авторів

O. O. Shpylka, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шпилька О.О., аспірант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Шпилька А.А., Жук С.Я., Совместное оценивание данных и параметров

многолучевого канала связи. Современные проблемы радиотехники и телекомуникаций (РТ-2009): материалы 5-ой междунар. молодежной науч.-техн. конф./Севастопольский нац. технический ун-т. 20-25 апреля 2009 г. – Севастополь: изд-во "Вебер", 2009.-351с.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой : монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008.-232с.

Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной

информации. М., «Сов. радио», 1974.

Як цитувати
Shpylka, O. O. і Zhuk, S. Y. (1) «Виявлення зміни параметрів багатопроменевого каналу зв’язку», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 13-18. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.13-18.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>