Сумісна фільтрація та сегментація неоднорідних випадкових полів із експоненціально корельованими текстурами

  • S. V. Vishnevyy Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: фільтрація зображення, сегментація зображення, випадкове поле, текстура

Анотація

Cинтезовано оптимальний та квазіоптимальний алгоритми сумісної фільтрації та сегментації неоднорідних випадкових полів з експоненціально корельованими текстурами. Аналіз квазіоптимального алгоритму виконано на модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання на ЕОМ.

Біографії авторів

S. V. Vishnevyy, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Вишневий С. В., аспірант каф. радіотехнічних пристроїв та систем радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2005 – 1072с.
2. Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. - 232с.
3. Хабиби А. Двумерная байесовская оценка изображений//ТИИЭР. 1972. т.60. №7. С.153-160.
4. Виттих В.А., Сергеев В.В., Сойфер В.А. Обработка изображений в автоматизированных системах научных исследований. – М.:Наука, 1982 – 214с.
5. Сейдж Э., Мелс Дж. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении: Пер. с англ./Под ред. Б.Р.Левина. – М.:Связь, 1976 - 496с.
Опубліковано
2012-11-24
Як цитувати
Vishnevyy, S. V. і Zhuk, S. Y. (2012) «Сумісна фільтрація та сегментація неоднорідних випадкових полів із експоненціально корельованими текстурами», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(39), с. 47-53. doi: 10.20535/RADAP.2009.39.47-53.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>