Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів

  • O. O. Shpylka Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450
Ключові слова: декодування згортальних кодів, марківська послідовність

Анотація

Синтезовано інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів за критерієм максимуму апостеріорної ймовірності, в якому виконується сумісна фільтрація стану кодера і інтерполяція інформаційних символів на ковзаючому інтервалі

Біографії авторів

O. O. Shpylka, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шпилька О.О., аспірант радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Прокис Д. Цифровая связь. Пер. с англ. М.: Радио и связь. 2000. 800с.

Moon Todd K. Error correction coding: mathematical methods and algorithms. 2005 byJohn Wiley & Sons. ISBN 0-471-64800-0.

Жук С.Я. Методы оптимизации дискретных динамических систем со случайной структурой / Монография. К.: НТУУ «КПИ», 2008. -232с.

Опубліковано
2010-08-05
Як цитувати
Shpylka, O. O. і Zhuk, S. Y. (2010) «Інтерполяційно-фільтровий алгоритм декодування згортальних кодів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(40), с. 50-55. doi: 10.20535/RADAP.2010.40.50-55.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>