Погоджена фільтрація на базі нормалізації ортогональних перетворень

  • A. I. Rybin Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0003-4443-1075
  • V. V. Danilevska Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Запропоновано метод погодженої фільтрації на базі нормалізації в області дискретних ортогональних перетворень за критерієм мінімуму коефіцієнтe трансформант.

Біографії авторів

A. I. Rybin, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Рибін О.І., д.т.н., проф. кафедри радіоприймання та оброблення сигналів
V. V. Danilevska, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Данилевська В.Г., магістрантка радіотехнічного факультету

Посилання

Schwartz M., Shaw L. Signal processing, discrete spectral analysis, detection and estimation. MacGraw –Hill. – Tokyo, 1975.

Haykin S. Digital communication. J.Willey & Sons Inc., 1988.

Jan J. Nonlinear “Matched” filters // Proc. Inf. conf. COFAX’95, Bratislava (Slovakia). – 1995. – P. 201-205.

Ян И. Нелинейные согласованные фильтры для анализа различий // Радиоэлектроника. – 1999. - №6 – С.51-58. (Изв. Высш. учеб. заведений).

Jan J. Two-demensional non-linear matched filters // Proc. COFAX’96, Bratislava(Slovakia). – 1995. – P. 193-198.

Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразований тестовым сигналом // Изв. высш. учеб. заведений Радиоэлектроника.-2004.- №7 – С.39-46.

Рыбин А.И., Григоренко Е.Г. Алгоритм підстройки дискретного ортогонального преобразования под тестовий сигнал // Вісник НТУУ „КПІ”. Сер. Приладобудування. –2004. –Вип. 27. – С. 122-128.

Рибін О.І., Шарпан О.Б. Діагностичні можливості процедури нормалізації ортогональних функцій при аналізі пульсограм // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. –2004. – т.1. – №4. – С. 144-149.

Рибін О.І., Сакалош Т.В., Шарпан О.Б. Аналіз пульсограм на базі процедури нормалізації ортогональних перетворень REX. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2005. № 4. С. 29-33.

Рыбин А.И., Шарпан О.Б., Григоренко Е.Г., др. Коэффициенты трансформант нормализованных ортогональных преобразований и диагностика пульсограм // Вісник НТУУ „КПІ”.Сер. Приладобудування. –2005. –Вип. 30. – С. 148-156.

Як цитувати
Rybin, A. I. і Danilevska, V. V. (1) «Погоджена фільтрація на базі нормалізації ортогональних перетворень», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 15-20. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.15-20.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>