Адаптивна фільтрація мовних сигналів при наявності корельованих перешкод з випадковою зміною імовірнісних характеристик

  • M. O. Partala Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • S. Ya. Zhuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0002-0046-8450

Анотація

За допомогою апарату змішаних марківських процесів у дискретному часі синтезовано оптимальний і квазіоптимальный алгоритми адаптивної фільтрації мовних сигналів при наявності корельованих перешкод з випадковою зміною імовірнісних характеристик.

Біографії авторів

M. O. Partala, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Партала М.О., студентка радіотехнічного факультету
S. Ya. Zhuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Жук С.Я., д.т.н., проф. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем

Посилання

Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов.–М.,1981.-496 с.

Жук С.Я. Синтез цифровых обнаружителей-измерителей смешанных марковских процессов// Известия вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1989. – Т.32.-№11.– С.31-37.

Як цитувати
Partala, M. O. і Zhuk, S. Y. (1) «Адаптивна фільтрація мовних сигналів при наявності корельованих перешкод з випадковою зміною імовірнісних характеристик», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 42-46. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.42-46.
Номер
Розділ
Телекомунікації, радіолокація і навігація, радіоптика та електроакустика

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>