Методи комп’ютерної стеганографії

  • D. O. Navrotskyi Національний авіаційний університет, м. Київ

Анотація

Розглянуті методи комп’ютерної стеганографії з точки зору можливості їх класифікації.

Біографія автора

D. O. Navrotskyi, Національний авіаційний університет, м. Київ
Навроцький Д.О.

Посилання

Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. Компьютерная стеганография. Теория и практика. К.: “МК-Пресс”, 2006. — 288 с.

Грибунин В.Г.,Оков И.Н.,Туринцев И.В. Цифровая стеганография.М.:Солон-Пресс, 2002.

Хорошко В.О., Азаров О.Д., Шелест М.Є., Яремчук Ю.Є. Основи комп’ютерної стеганографії : Навч. посіб. для студентів і аспірантів. — Вінниця: ВДТУ, 2003.

Генне О.В. Основные положения стеганографии.// Защита информации. №3, 2000.

N.F. Johnson, S. Jajodia, Steganalysis: The Investigation of Hidden Information, IEEE Information Technology Conference, Syracuse, New York, USA, Sept. 1st-3rd. 1998.

Інформаційний ресурс http://www.datapro.com.

Барсуков В.С., Романцов А.П. Компьютерная стеганография: вчера, сегодня, завтра. Технологии информационной безопасности XXI века. (http://st.ess.ru/).

Як цитувати
Navrotskyi, D. O. (1) «Методи комп’ютерної стеганографії», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 105-108. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.105-108.
Номер
Розділ
Захист інформації