Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів

  • V. I. Naidenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” http://orcid.org/0000-0001-5153-975X
  • E. A. Sulima Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • D. S. Shumakov Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. A. Lebedev Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Розраховано резонансні частоти, добротності та число типів коливань в смузі генерації магнетрона для побутових мікрохвильових печей. Досліджена зміна добротності при покритті стінок камери поглинальним матеріалом.

Біографії авторів

V. I. Naidenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Найденко В.І., д.ф-м.н., проф. кафедри теоретичних основ радіотехніки
E. A. Sulima, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Сулима Є.А., студент радіотехнічного факультету
D. S. Shumakov, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Шумаков Д. С., аспірант радіотехнічного факультету
A. A. Lebedev, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Лебедєв О.О., студент радіотехнічного факультету

Посилання

Федоров Н.Н. Основы электродинамики. М. «Высшая школа», 1980.

Никольский В.В., Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн, М. «Наука», 1989.

Найденко В.И., Дубровка Ф.Ф. Аксиально-симметрические периодические структуры и резонаторы, Киев «Высшая школа», 1985. – 244 с.

Як цитувати
Naidenko, V. I., Sulima, E. A., Shumakov, D. S. і Lebedev, A. A. (1) «Розрахунок електромагнітних полів в пристрої для озолення харчових продуктів», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(35), с. 54-59. doi: 10.20535/RADAP.2007.35.54-59.
Номер
Розділ
Електродинаміка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають