Дисперсійні характеристики і розподіл полів в прямокутному хвилеводі з поглинаючими вставками на вищих типах хвиль


Анотація

Розглядається задача обчислення характеристик резонатора з вищими типами коливань для підвищення потужності багатопроменевих приладів. Знайдені поля з поглинаючими вставками на вищих типах коливань.

Бібліографічний опис

 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 У транслітерації (формат Harvard)
 
Найденко В.І. Дисперсійні характеристики і розподіл полів в прямокутному хвилеводі з поглинаючими вставками на вищих типах хвиль / В.І. Найденко, Д.С. Долженко, О.Ю. Сушко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2007. – № 35. – с. 60-65. Naidenko, V. I., Dolgenko, D. S., Sushko, O. Yu. (2007) The dispersion characteristic and distribution of fields in rectangular waveguide with absorbing inserts on the high types waves. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., no. 35, pp. 60-65. (in Ukrainian)
 

Повний текст:


Посилання


Егоров Ю.В. Частично заполненные прямоугольные волноводы. - М. : Сов.радио, 1967, 215 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.20535/RADAP.2007.35.60-65

##submission.copyrightStatement##