Аналіз лінійних систем в області узагальненого перетворення

  • A. P. Tkachyk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: область узагальненого перетворення, дискретне перетворення Адамара, лінійні системи

Анотація

Розглянуто можливість аналізу лінійних систем в області узагальненого перетворення, яке є класом перетворень, що починається з дискретного перетворення Адамара і закінчується дискретним перетворенням Фур'є.

Біографія автора

A. P. Tkachyk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ткачук А.П., аспірант радіотехнічного факультету

Посилання

Рыбин А.И., Пилинский В.В., Родионова М.В. Анализ электрических цепей в натуральных координатах на базе ортогональных преобразований с действительным ядром.// Праці Iн-ту електродинаміки НАНУ: Зб.наук.праць. 2004. №1(7). С. 7-12.

Рыбин А.И., Шарпан О.Б. Диагностика пульсограмм на базе ортогональных преобразований с действительным ядром.//Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2004. – №1. – C.186-141.

Рыбин А.И. Анализ линейных цепей в базисе преобразования Уолша.// Радиоэлектроника. – 2004. – №5. – C. 36-41.

Рыбин А.И. Метод модификаций для анализа линейных цепей в базисе функций Уолша.// Радиоэлектроника. – 2004. – №6. – C. 36-41.

Рыбин А.И., Григоренко Е.Г., Родионова М.В. Алгоритм анализа электрических цепей в базисе ортогональных преобразований с действительным ядром в области трансформант//Праці Iн-у електродинаміки НАНУ:Зб.наук.праць. 2004. №3. С. 10-14.

Рибін О.І., Ткачук А.П. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара.// Вісник НТУУ “КПІ”. – 2006. – Вип. 33. – C. 14-23.

Рибін О.І., Ткачук А.П. Аналіз лінійних систем в області трансформант кратного перетворення EIWAL.// Вісник НТУУ “КПІ”. – 2006. – Вип. 33. – C. 31-38.

Рыбин А.И., Ткачук А.П. Анализ линейных систем в области трансформант и собственных частот преобразования RTF.//Радиоэлектроника.–2006.– №11.–C. 56-63.

Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов: Пер. с англ./Под. Ред. И. Б. Фоменко. – М.: Связь,1980. – 248 с., ил.

Як цитувати
Tkachyk, A. P. (1) «Аналіз лінійних систем в області узагальненого перетворення», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 29-32. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.29-32.
Номер
Розділ
Радіотехнічні кола та сигнали