Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму

  • S. V. Pustova Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • A. F. Yanenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

Анотація

Наведені результати дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму та оцінка взаємозв’язку цих параметрів.

Біографії авторів

S. V. Pustova, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Пустова С.В., магістрантка радіотехнічного факультету
A. F. Yanenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Яненко О.П., д.т.н., проф. кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Самосюк И.З., Лисенюк В.П. и др. Нетрадиционные методы диагностики и терапии. К.: Здоровье, 1994. - 240 с.

Лисенюк В.О., Фадєєв О.М., Головчанський О.М. Рефлексотерапія. Навч. посібник. К.: Ходак, 2002. 132 с.

Кожевников Е.П., Кочетков Ю.Д., Краснов М.Г. Методика измерения биофизических параметров точек акупунктуры.

Тепловидение и его применение в медицине/Ред.Мирошникова. М-Л.,1984. 180 с.

Орхов Н.Я. и др. Методические вопросы определения температуры биологических объектов радиофизическими методами. М., 1985. 81 с.

Аникина И.В., Марков А.Г., Пасечник В.Н. Исследование температурных колебаний кистей рук. Тез. док. ІV конф. „Тепловизионная медицинская аппаратура и практика ее применения ТеМП-88”. Л., 1988. 136 с.

Нечушкин А.И., Попова А.С., Подкопаев М.И, Тимофеев А.В. К вопросу о взаимосвязи между некоторыми параметрами БАТ.

Головко Д.Б., Скрипник Ю.О., Яненко О.П. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин: Навч. посібник. К.: Либідь, 2003. 328 с.

Скрипник Ю.А., Яненко А.Ф., Манойлов В.Ф., др. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов. Житомир: Волынь,2003. 408 с.

Як цитувати
Pustova, S. V. і Yanenko, A. F. (1) «Дослідження електрофізичних і електромагнітних параметрів біологічно активних точок людського організму», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 142-149. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.142-149.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка біомедичних технологій

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>