Хвилевідний фазовий детектор, побудований на тонкоплівковому магніторезистивному перетворювачі

  • O. D. Jurchenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
  • Val. S. Vuntesmeri Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Ключові слова: фазовий детектор, сигнали НВЧ діапазону, тонкі магніторезистивні плівки

Анотація

У роботі розглядається фазовий детектор призначений для роботи з сигналами НВЧ діапазону, який відрізняється від існуючих тим, що він виконаний не напівпровідникових елементах (діодах) а на тонких магніторезистивних плівках. Наводяться переваги застосування таких детекторів у хвилеводній техніці.

Біографії авторів

O. D. Jurchenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Юрченко О.Д.
Val. S. Vuntesmeri, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
Вунтесмері Вал. С., д.т.н., проф. кафедри конструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

Гуревич А.Г. Магнітній резонанс в феритах и антиферомагнетиках. М. Наука, 1973. 573 с

Свалов А.В. Особенности магнитных свойств аморфных и многослойных ферромагнитных плёнок вблизи состояния магнитной компенсации. Екатеринбург, 2002.

Магнитные и магнитооптические свойства многослойных наноструктур ферромагнетик-полупроводник. Физика твёрдого тела, 2004. том 46, вып. 5.

Як цитувати
Jurchenko, O. D. і Vuntesmeri, V. S. (1) «Хвилевідний фазовий детектор, побудований на тонкоплівковому магніторезистивному перетворювачі», Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 0(34), с. 123-129. doi: 10.20535/RADAP.2007.34.123-129.
Номер
Розділ
Теорія та практика радіовимірювань