[1]
Вісника НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування Р. 2015. Володимир Іванович Правда (до 80 річчя з дня народження). Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia. 62 (Sep. 2015), 108. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.62.108.