[1]
Барило, Г.І., Голяка, Р.Л., Прудиус, І.Н. і Фабіровський, С.Є. 2017. Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 70 (Вер 2017), 30-36. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.70.30-36.