[1]
Zabolotnii, S., Chepynoha, A., Bondarenko, Y. і Rud, M. 2018. Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 75 (Груд 2018), 40-47. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.40-47.