[1]
Kharchenko, O.I. 2018. Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 74 (Вер 2018), 11-16. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.11-16.