[1]
Rusyn, V., Pribylova, L. і Dimitriu, D. 2018. Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 75 (Груд 2018), 61-65.