[1]
Samila, A., Hres, O., Rusyn, V., Rozorinov, H. і Arkhiiereieva, O. 2019. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 37-43.