[1]
Samila, A.P., Hres, O.V., Rusyn, V.B., Rozorinov, H.M. і Arkhiiereieva, O.H. 2019. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 37-43.