[1]
Kozeruk, S.O. і Korzhyk, O.V. 2019. Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 15-20.