[1]
Polikarovskykh, O.I., Kovtun, L.O., Karpova, L.V., Hula, I.V. і Melnychuk, V.M. 2019. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 21-28.