[1]
Polikarovskykh, O., Kovtun, L., Karpova, L., Hula, I. і Melnychuk, V. 2019. Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 21-28.