[1]
Barylo, G., Boyko, O., Holyaka, R., Marusenkova, T., Prudyus, I. і Fabirovskyy, S. 2019. Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 63-71.