[1]
Barylo, G.I., Boyko, O.V., Holyaka, R.L., Marusenkova, T.A., Prudyus, I.N. і Fabirovskyy, S.E. 2019. Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 76 (Бер 2019), 63-71.