[1]
Кичак , В.М., Слободян , І.В. і Вовк , В.Л. 2020. Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 80 (Бер 2020), 79-84. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.79-84.