[1]
Бичковський, В. і Ханчопуло, О. 1. Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 45 (1), 66-70. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.45.66-70.