[1]
Бичковський, В. і Реутська, Ю. 1. Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 39 (1), 32-35. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2009.39.32-35.