[1]
Mrachkovskiy, O.D., Chasnyk, A.A. і Reutskaya, Y.Y. 1. Кореляційні властивості послідовностей Голда. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 46 (1), 65-71. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.65-71.