[1]
Бичковський, В. і Циганенко, С. 1. Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 50 (1), 60-65. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2012.50.60-65.