[1]
Бичковський, В. 2012. Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 44 (Жов 2012), 54-57. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.44.54-57.