[1]
Мартинюк, В.В. і Федула, М.В. 1. Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 53 (1), 13-22. DOI:https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.53.13-22.