(1)
Бичковський, В.; Циганенко, С. Логічний аналіз процесу телекерування. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 71-76.