(1)
Барило, Г. І.; Голяка, Р. Л.; Прудиус, І. Н.; Фабіровський, С. Є. Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2017, 30-36.