(1)
Kharchenko, O. I. Використання апарату передаточних функцій Вольтерра у вирішенні задачі стохастичної фільтрації з вхідним сигналом у вигляді білого Гауссового шуму. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2018, 11-16.