(1)
Bouraou, N. I.; Ignatovich, S. R.; Pazdrii, O. Y. Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2018, 73-83.