(1)
Samila, A. P.; Hres, O. V.; Rusyn, V. B.; Rozorinov, H. M.; Arkhiiereieva, O. H. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2019, 37-43.