(1)
Samila, A.; Hres, O.; Rusyn, V.; Rozorinov, H.; Arkhiiereieva, O. Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. RADAP 2019, 37-43.