(1)
Рома, О. М.; Пелешок, Є. В.; Голь, В. Д.; Василенко, С. В. Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2019, 48-54.