(1)
Бочарніков, В. П.; Свєшніков, С. В. Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2019, 5-15.