(1)
Хвостівська, Л. В.; Осухівська, Г. М.; Хвостівський, М. О.; Шадріна, Г. М.; Дедів, І. Ю. Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2019, 78-84.