(1)
Літвінцев, С.; Захаров, О. В. Метод розширення смуги загородження гребінчастих фільтрів. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2019, 16-23.