(1)
Нагорнюк , О. А. Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2020, 31-38.