(1)
Бугайов, М. В. Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2020, 11-20.