(1)
Кичак , В. М.; Слободян , І. В.; Вовк , В. Л. Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2020, 79-84.