(1)
Дозорська , О. Ф.; Яворська , Є. Б. .; Дозорський, В. Г.; Дедів , Л. Є. .; Дедів , І. Ю. Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2020, 56-64.