(1)
Бичковський, В.; Ханчопуло, О. Оцінка ефективності логістичних комунікаційних систем. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 66-70.