(1)
Bychkovsky, V. A.; Reutskaya, Y. Y. Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 32-35.