(1)
Бичковський, В.; Реутська, Ю. Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 32-35.