(1)
Бичковський, В.; Циганенко, С. Оцінка ефективності інформа­ційно–керуючих систем. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 60-65.