(1)
Бичковський, В. Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 2012, 54-57.