(1)
Reutskaya, Y. Y.; Kalyuzhny, A. Y. Можливості підвищення інформаційної швидкості в системах багатостанційного доступу з кодовим розділенням каналів СDMA на базі висотних телекомунікаційних платформ. Vìsnik NTUU KPÌ. Ser. Radìoteh. radìoaparatobuduv. 1, 97-101.