Rusyn, V. B., Stancu, A., & Stoleriu, L. (2015). Моделювання та керування хаотичною мульти-листковою Jerk системою з допомогою програмного середовища LabView. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (63), 94-99. https://doi.org/10.20535/RADAP.2015.63.94-99